om 

om  PARTISAN - halvmilitær operatør, ofte i okkupert territorium i krig

 

1

partisan

 

Partisan-gruppa tar avstand fra angrep på stater og folk, uansett mål og ideologi.Angrep gir urett, kun forsvar kan gi rett, jf under 'bakgrunn' m.v. Sikring av at opposisjon får utløp i demokratiske kanaler er ei av forutsetningene, men handteres av andre og det politiske system.

bakgrunn

2

 

bilder

3

lenker

MUSEUM

PARTISAN

 

Partisanmuseet i Kiberg.  Åpnet 30.06.2000

 

.partisan.no

-en uoffisiell introduksjon

"Partisan-gruppa" er takknemlig for at norsk stats- og regjeringssjef stilte på 70-års markeringa av frigjøringa av Nord-Norge 25 oktober 2014, sammen med Utenriksministeren fra Russland. Det foregikk naturlig nok i Kirkenes, og det var ikke forventninger om besøk også ved Nordnorsk Partisanmuseum i Kiberg.

 

De fleste norske partisanene som tjenestegjorde i Forsvaret i Russland under krigen var rømt fra det lille fiskeværet Kiberg (da ca 300 innbyggere), ved Norges østligste fastlandspunkt Kibergnesset, ("Østkapp"). De fleste omkom, noen i fangeleire etter krigen, noen i "den kalde krigen" etter.

 

Deres aktiviteter var forskjellig, fra kun støtte og infiltrasjon, til radio-rapportering fra fjellhuler i kyst-Finnmark vinterstid, og tilfeller med åpen strid og likvidering. Som takk fikk de ikke kongebesøk og krigsmedaljer som sabotører i Sørnorge, men telefon-avlytting, forhør og mistenkeliggjøring fra de som kontrollerte landet etter krigen.

70 år etter høsten 1944

 

Siste store razzia i Kiberg av den norske sikkerhetstjenesten var 1967, da man antok at noen fortsatte radiorapporteringene til Murmansk, særlig om de amerikanske basene.  Også kvinner og barn ble forhørsobjekter, med informatøroppgaver o.l som splittet familier og gjorde det vanskelig å leve nøytralt eller sivilt i bygda. Først etter unionsoppløsninga 25 desember 1991 kom den nye norske statssjefen til Kiberg, og hans tale der i 1992 er tolket som norsk unnskylding for forfølgelsene mot lokalbefolkninga.

Den nye større åpenheta i Norge om krigshistorien i nord gjorde det mulig å etablere "Partisanmuseet", som på sett og vis er det nordnorske museet for partisanhistorie, tross beskjedne dimensjoner og utvalg.

(som all info om temaet norsk side)
   

Mer om Partisanmuséet -henv. Kiberg bygdelag,  eller Varanger museum avd. Vardø

www.varangermuseum.no