HJEMME I

 FIENDELAND

 

 

hjem

Kiberg ("Lille-Moskva") ved Kibergnesset ('Østkapp', Norges østligste fastlands-punkt)

 

 

 

 

 

05.05.2011

ET LITE UTSNITT

 

UTSKIFTES GRADVIS

 

 

Fra 10-årsjubileet for Partisanmuséet 30.06.2010

Bildet: Jakob Mikkelsen og Anne-Lise Berntsen

 

 

bakgrunn

museum

 

bilder

 

lenker

   

Gruppa til Jersjov som med agenter fra begge land drev informasjonsinnsamling fra Øst-Finnmark bl.a til Nordflåten.

Oblt. Aleksej Borisovitsj Jersjov, en sentral etterretingsressurs i nord 1940-1947, flyttet sørover og ble pensjonert som KGB-offiser 1960. Død 2004 i Peterhof ved Sankt-Peterburg. Minnesmerke over han reist i S.Petersburg ved Streljninsk gravlund 23.06.2005. Grunnen er ikke minst hans rolle som den som varslet om det tyske angrepet dagen før, 21 juni 1941, info som igjen kom fra kibergskilder. Mobiliseringsinformasjon tyder på at dette ikke bare fikk regionale konsekvenser for unionen som Russland da var innlemmet i.

 

  .partisan.no

-en uoffisiell introduksjon

  (som all info om temaet norsk side)
   

Mer om Partisanmuséet -henv. Kiberg bygdelag,  eller Varanger museum avd. Vardø  www.varangermuseum.no