hjem

 

 

PARTISAN driver ikke historieforskning eller produser fremstillinger av hendelser, og fremholder ikke bidrag som riktigere enn andre. Det er heldigvis blitt et ikke ubetydelig antall faktabaserte bidrag om de nordnorske partisanene siden større åpenhet ble innført på norsk side fra begynnelsen av 1990-tallet. Her er noen av de toneangivende forfattere og andre bidragsytere om den historiske delen av temaet:

Hans Kr. Eriksen (oppr. Kiberg, bøker)

Kjell Fjørtoft (bøker)

Morten Jentoft (bøker)

Rune Rautio (oppr. Vardø, artikler)

 

I tillegg enkeltkilder, som bøkene:

"Rød august", Alf R. Jacobsen 2005

"Partisanene på Øretoppen", Harald Sunde 2005

Partisanbygda Kiberg (red. Einar Niemi)

samt internettkilder som:

http://skbvel.net/historie/Partisaner.pdf

 av Bjørnulv Jenssen og Andreas Raaum, 1995

http://finnmarkunderhakekorset.origo.no/

 mye info som flere har samla, bl.a Øst-Finnmark

 

 

OPPDATERING ETTERHVERT

 

 

bakgrunn

museum

 

bilder

 

lenker

 

DIVERSE INTERNETTADRESSER:

DELEGASJON 6 MAI 2011  
     

www.varangermuseum.no

www.pomor.no

www.vardo.kommune.no

www.capeeast.no

www.dfs.no/vardo

www.fallskjermjeger.no

www.severnyflot.ru

www.nordnorge.ru

www.grumant.org

 

 

 

 

Ett moderne strategisk bakteppe for territoriell kontroll av Europa:

Her utklipp fra Den Russlandske Føderasjon militærdoktrine (forkorta utdrag):

8. Viktigste ytre trusler:

a) Tendens for NATO til å påta seg globale krigsfunksjoner, bryte med internasjonale rettsnormer, legge militær infrastruktur tett opp mot grensene til Russland..

8. Основные внешние военные опасности:

а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора (НАТО) глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международ-ного права, приблизить военную инфраструктуру стран - членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока;

...

Det omfattende dokumentet belyser også tradisjonelle russlandske sikkerhetsbekymringer, som terrorisme og manglende global organisasjon for alle staters sikkerhet, uavhengig av blokk.

Militærdoktrina her (original russisk)

  .partisan.no

-en uoffisiell introduksjon

  (som all info om temaet norsk side)

Partisan-ref. nordnorsk side: post@

partisan.no

Mer om Partisanmuséet -henv. Kiberg bygdelag,  eller Varanger museum avd. Vardø  www.varangermuseum.no