NORDNORSK PARTISANMUSEUMTHE PARTISAN MUSEUM OF NORTH NORWAYПАРТИЗАНСКИЙ МУЗЕЙ СЕВЕРНОЙ НОРВЕГИИ

 

OPEN self service June 15th to Aug 15th

(where one can put money in a missile inside)

Contact Vardø museum (+47)78988075 or in Kiberg, Jørgen Forsberg: (+47)78987625, or see web under Varanger museum.

 

Most of the North Norwegian partisans serving in the Russian Northern fleet intelligence were escaped from the small coast village Kiberg. It is located at the easternmost point of Norway CapeEast in the far North, only 50 km across the fiord from Russian side.

 

Almost all of them were killed, either in action behind enemy lines on Norwegian side, or in concentration camps after the war, or otherwise during the cold war back in Norway.

 

After the cold war the new Norwegian head of state Harald came to Kiberg and excused the persecutions towards the population. This attempt to openness made possible the establishment of the museum, which functions as the North Norwegian Partisan museum.

 

The museum opened July 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Still today the North Norwegian resistance and in collaboration with Russian defence is far from as a highlighted part of the war history as the examples of sabotage and actions close to terrorism which took place in the central part of the country, lead by southern allies. The latter still serve as the official war history.

partisan

Partisan-gruppa tar avstand fra angrep på stater og folk, uansett mål og ideologi.Angrep gir urett, kun forsvar kan gi rett, jf under 'bakgrunn' m.v. Sikring av at opposisjon får utløp i demokratiske kanaler er ei av forutsetningene, men handteres av andre og det politiske system.

bakgrunn

 

bilder

lenker

         

 

 

.partisan.no

-en uoffisiell introduksjon

 

De fleste norske partisanene som tjenestegjorde i Forsvaret i Russland under krigen var rømt fra det lille fiskeværet Kiberg ved Norges østligste fastlandspunkt Kibergnesset, ("Østkapp"). De fleste omkom, noen i fangeleire etter krigen, noen i "den kalde krigen" etter.

 

Deres aktiviteter var forskjellig, fra kun støtte og infiltrasjon, til radio-rapportering fra fjellhuler i kyst-Finnmark vinterstid, og tilfeller med åpen strid og likvidering.

 

Som takk fikk de ikke kongebesøk og krigsmedaljer som sabotører i Sørnorge, men telefonavlytting, forhør og mistenkeliggjøring fra de som kontrollerte landet etter krigen.

 

Siste store razzia i Kiberg av den norske sikkerhetstjenesten var 1967, da man antok at noen fortsatte radiorapporteringene til Murmansk, særlig om de amerikanske basene.  Også kvinner og barn ble forhørsobjekter, med informatøroppgaver o.l som splittet familier og gjorde det vanskelig å leve nøytralt eller sivilt i bygda. Først etter unionsoppløsninga 25 desember 1991 kom den nye norske statssjefen til Kiberg, og hans tale der i 1992 er tolket som norsk unnskylding for forfølgelsene mot lokalbefolkninga.

Den nye større åpenheta i Norge om krigshistorien i nord gjorde det mulig å etablere "Partisanmuseet", som på sett og vis er det nordnorske museet for partisanhistorie, tross beskjedne dimensjoner og utvalg.

(som all info om temaet norsk side)
   

Mer om Partisanmuséet -henv. Kiberg bygdelag,  eller Varanger museum avd. Vardø

www.varangermuseum.no